Idemo Dalje

Krivim za odlazak ljudi

Gledam sa žaljenjem slike kada su oni koji ovo trebaju tako osjećati.
Opširnije