Stvar u ljudima
koje treba spasiti
da li ih ne možete spasiti
osim ako oni to žele

imate samo toliko
spasioci života na brodu
ne pružajte ih lako
ljudima koji su bezobzirni
srcem

ili jednog dana
kad trebate spasiti sebe
nešto ćete posegnuti
zadržati se
i nađite praznih ruku
nesposoban da ostane na vodi